דלת פתוחה

העמותה מבוססת על מתנדבים, תומכים ותרומות.

כל אחד יכול להגיע אל הילדים בכל דרך של נתינה. עזרים, הפעלות, סיוע, ציוד, תרומה.
צוות מחוברים לחיים, עוסק ב- 100% נתינה, עם כל הלב והנשמה למען רווחת הילדים.
כל פעילויות העמותה, וכל הפעילים בה עובדים בהתנדבות בלבד.
עבורנו נתינה היא דרך חיים, כל אחד על פי דרכו, יכולתו ומרצו.

אנשי קשר מצוות מחוברים לחיים

שםתפקידניידמייל 
דדו צורי
יו"ר
050-5213989
dado@zabner.co.il

ערן בורגמנכ"ל
054-2442088

eranb@Leadit.co.il
טופז שרוןחברת הועד המנהל - איזור הצפון
050-6508120
topazisharon@gmail.com
משה לויןחבר הועד המנהל, מנהל פרסום וצילום. תקשורת
052-8905717
gillevin@bezeqint.net
ערן בורגחבר הועד המנהל, מנהל סיירת הרווחה
054-2442088
eranb@Leadit.co.il

לתרומות


עמותת מחוברים לחיים – למען אנשים מיוחדים (ע.ר) 58-059-651-8
רח' לבנדה 51 ת"א – טל' 03-6872813 – פקס 03-6880983
מנהל תרומות – דדו צורי – 050-5213989 – dado@zabner.co.il