דלת פתוחה

העמותה מבוססת על מתנדבים, תומכים ותרומות.

כל אחד יכול להגיע אל הילדים בכל דרך של נתינה. עזרים, הפעלות, סיוע, ציוד, תרומה.
צוות מחוברים לחיים, עוסק ב- 100% נתינה, עם כל הלב והנשמה למען רווחת הילדים.
כל פעילויות העמותה, וכל הפעילים בה עובדים בהתנדבות בלבד.
עבורנו נתינה היא דרך חיים, כל אחד על פי דרכו, יכולתו ומרצו.

אנשי קשר מצוות מחוברים לחיים

שםתפקידניידמייל 
משרדי העמותה
03-7783080
ctl@ctl.co.il

דדו צורי
יו"ר
050-5213989
dado@zabner.co.il

ערן בורגמנכ"ל
054-2442088

eranb@Leadit.co.il
טופז שרוןחברת הועד המנהל - ממונה על מעמד האשה
050-6508120
topazisharon@gmail.com
משה לויןחבר הועד המנהל
052-8905717
gillevin@bezeqint.net
שלמה אבניחבר הועד המנהל054-4500455
shlomoavni@gmail.com

לתרומות


עמותת מחוברים לחיים – למען אנשים מיוחדים (ע.ר) 58-059-651-8
רח' לבנדה 51 ת"א – טל' 03-7783080 – פקס 03-6880983
מנהל תרומות – דדו צורי – 050-5213989 – ctl@ctl.co.il