מסמכי העמותה

מחוברים לחיים רישום עמותה לאתר

רח' לבנדה 51 תל אביב 6602034
טל' 03-6872813
פקס 03-6880983
מייל dado@zabner.co.il
נייד 050-5213989