תכנית פעילויות שילוב חודשיות

פעילויות תכנית השילוב

רשימת פעילויות תכנית השילוב בבתי הספר לחודשים נובמבר - דצמבר 2019
תאריךבתי הספרהפעילות
3.12.19בתיה"ס נתיב ואופק הרצליהמפגש שילוב
3.12.19בתיה"ס אנוך ומפתן אלון תל אביבמפגש שילוב
10.12.19בתיה"ס אופק ומפתן ארז הרצליה
מפגש שילוב
12.12.19בתיה"ס ברושים ומצדה תל אביבמפגש שילוב
15.12.19בתיה"ס דרכים ומסילות בת ים חולוןמפגש היכרות בסימן חנוכה
16.12.19בתיה"ס ברושים ויחדיו תל אביבמפגש שילוב
17.12.19בתיה"ס סאלד ומפתן השחר כפר סבאמפגש שילוב
20.12.19בתיה"ס אופק ומפתן ארזמפגש שילוב