דלת פתוחה

עמותת מחוברים לחיים מורכבת מ 100% מתנדבים.

אנו תמיד מחפשים עוד אנשים שרוצים לעבוד איתנו בעשייה למען ילדי החינוך המיוחד, הדלת שלנו תמיד פתוחה לשמוע, לקבלת חברים חדשים וכמובן לתרומות בחומר, וגם בכסף.

עבורינו הנתינה היא אורח חיים, כל אחד על פי דרכו, יכולתו ורצונו. כולנו מחוייבים לעשייה למען המטרות של העמותה.

שםתפקידניידמייל 
משרדי העמותה
03-7783080
ctl@ctl.co.il

דדו צורי
יו"ר
050-5213989
dado@zabner.co.il

ערן בורגמנכ"ל
054-2442088

eranb@Leadit.co.il
טופז שרוןחברת הועד המנהל - ממונה על מעמד האשה
050-6508120
topazisharon@gmail.com
משה לויןחבר הועד המנהל
052-8905717
gillevin@bezeqint.net
שלמה אבניחבר הועד המנהל054-4500455
shlomoavni@gmail.com

לתרומות


עמותת מחוברים לחיים – למען אנשים מיוחדים (ע.ר) 58-059-651-8
רח' לבנדה 51 ת"א – טל' 03-7783080 – פקס 03-6880983
מנהל תרומות – דדו צורי – 050-5213989 – ctl@ctl.co.il