דו"ח מחקר

תכנית השילוב "סביון" ו "אקשטיין" בבאולינג 15.6.17

טיול תכנית השילוב לילדי"סביון" ו-"אקשטיין" 26.5.17

טיול תכנית השילוב לילדי "ברושים ו-"מצדה" 12.5.17

תכנית השילוב "ברושים" ו "מצדה" שייט בירקון 21.4.17

תכנית השילוב "אקשטיין" וסביון" בחווה הירוקה 22.2.17

פעילות תכנית השילוב 22.11.16

תכנית השילוב בבתי הספר "מפתן" ו"אופק" 3.2.17

פעילויות בי"ס "ברושים" עם ילדי בי"ס "מצדה" וילדי "יחדיו" 19,20.11.16