תכנית פעילויות שילוב חודשיות

פעילויות תכנית השילוב

רשימת פעילויות תכנית השילוב בבתי הספר
תאריךבתי הספרהפעילות
5.1.20בתיה"ס ברושים יחדיומפגש שילוב סדנת פיצות
7.1.20בתיה"ס נתיב ואופק הרצליהמפגש שילוב
7.1.20בתיה"ס סאלד ומפתן כפר סבאמפגש שילוב
14.1.20בתיה"ס מפתן ואופק הרצליהמפגש שילוב
26.1.20בתיה"ס מסילות ודרכיםמפגש שילוב בבאולינג ראשון לציון
27.1.20בתיה"ס ברושים ויחדיומפגש שילוב
28.1.20בתיה"ס נתיב ואופק הרצליהמפגש שילוב