כנס הקמת סיירת הרווחה של מחוברים לחיים 17.11.4

הג'יפאים של מחוברים לחיים מצטרפים לסיירת אגף החירום של משרד הרווחה

ג'יפאים מתנדבי עמותת מחוברים לחיים, מתגייסים לסייע בעת חירום לאגף החירום של משרד הרווחה. במצב קיצון יפלסו את הדרך ויגיעו לנזקקים ולנתמכים של המשרד. אוכלוסיית החינוך המיוחד וילדים ונוער בסיכון, כלולים במעגל הסיוע של משרד הרווחה.