מחוברים לביה"ס ולפנימיות – הרפרנטים

אנשי הקשר בין העמותה לבתי הספר והפנימיות נקראים רפרנטים. הם הגורם המקשר בין בית הספר, המנהלת, המורים לעמותה. הם פועלים ללא לאות לאורך כל ימות השנה ועוזרים בארגון תיאום וניהול הטיולים בימי שישי ובמגוון פעילויות שונות בתחום בית הספר, בחגים ובארועים שונים.

פרויקט שיפוץ בי"ס "קורצ'אק" 14-15.11.18

מחוברים לתיאטרון, בי"ס אנוך 2.3.17